_MG_3158 WP

Någonstans i de skånska skogarna försiggick något som var avsett att vara dolt för de flestas blickar. Kanske var det något som skedde, kanske återgavs något som där skett en gång för länge sedan. Vinden riste oroväckande i trädens kronor men det var också det enda som hördes. Skogen teg för att bevara sin hemlighet.

_MG_3194 WP

Skogens tystnad till trots stod det klart att det handlade om en maktkamp där inga medel skyddes. En maktkamp där ett offer krävdes. Makten har alltid attraherat människan – bilder ur sagans värld har alltid fascinerat oss.

Modeller: Mathias Søby Kristensen, Isak Fjalar Bergenheim, Alexander Westholm och Isak Janineh.